Thiết bị y tế

Bộ kit PRP Dr.Korea Hàn Quốc

Bộ kit PRP Dr.Korea Hàn Quốc

Tên sản phẩm: Bộ kit PRP Dr.Korea Hàn Quốc

Model sản phẩm: PRP KIT

Giá: Liên hệ

Bộ Kít PRP Dr.Korea

Model: PRP KIT

Bộ kit PRP chuyên dụng dr.Korea Hàn Quốc

THÀNH PHẦN BỘ KIT PRP Dr.Korea

- Mỗi bộ kit bao gồm:1 ống PRP để chứa huyết tương giàu tiểu cầu và 1 ống PPP để chứ huyết tương nghèo tiểu cầu

- Bộ dụng cụ hỗ trợ kèm theo bao gồm:

- 2 Ống Đựng PRP

- 01 Ống Đưng Dung Dịch Chiết Tách

- 2 ống tiêm: 1 ống 5ml và 1 ống 1 ml

- 3 kim tiêm

- 01 ống rút máu

- 01 kim lấy máu

- 1 bộ kim bướm

Sản phẩm Thiết bị làm đẹp da khác

Circle